18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

Mental Health - మానసిక ఆరోగ్యం

మానసిక ఆరోగ్యం నిర్వచనం ఒక వ్యక్తి తన సామర్థ్యంతో పరిస్థితులకు
తగ్గట్టుగా ప్రతిస్పందిస్తూ నిర్మాణతంకముగా మరియు ఫలవంతముగా  తన అవసరాలని నెరవేర్చుకుంటు ఇతరులతో సఖ్యతగా మెలుగుతు భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడంవ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Hyper Emesis Gravidaram Vomiting in Pregnancy

Hyper Emesis Gravdaram Vomiting in Pregnancy గర్భిణిలో  వాంతులు   గర్భిణీ లో వాంతులు  మరియు వికారం  16 వారముల వరకు  సహజం  ఇలా అవడానికి కారణం...