18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

Mental Health - మానసిక ఆరోగ్యం

మానసిక ఆరోగ్యం నిర్వచనం ఒక వ్యక్తి తన సామర్థ్యంతో పరిస్థితులకు
తగ్గట్టుగా ప్రతిస్పందిస్తూ నిర్మాణతంకముగా మరియు ఫలవంతముగా  తన అవసరాలని నెరవేర్చుకుంటు ఇతరులతో సఖ్యతగా మెలుగుతు భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడంవ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Acne Home Remedies - మొటిమలు నివారణ

Acne Home Remedies - మొటిమలు నివారణ మొటిమలు అనేవి యుక్త  వయస్సులో సాధారణం వీటి నుండి ఉపశమనము కలుగ  చేయటానికి క్రిందనీయబడిన సూచనలు పాటించం...