18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

Mental Health - మానసిక ఆరోగ్యం

మానసిక ఆరోగ్యం నిర్వచనం ఒక వ్యక్తి తన సామర్థ్యంతో పరిస్థితులకు
తగ్గట్టుగా ప్రతిస్పందిస్తూ నిర్మాణతంకముగా మరియు ఫలవంతముగా  తన అవసరాలని నెరవేర్చుకుంటు ఇతరులతో సఖ్యతగా మెలుగుతు భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడంకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

C- Section

 C- Section  Cesarian Section Indication - సిజేరియన్ ఆపరేషన్  తీసుకోవలసిన జాగర్తలు   ఆపరేషన్ చేయుటకు దోహదమయియే పరిస్థితులు  For Detailed inf...