18, మే 2021, మంగళవారం

C- Section

 C- Section 

Cesarian Section Indication - సిజేరియన్ ఆపరేషన్ 

తీసుకోవలసిన జాగర్తలు  

ఆపరేషన్ చేయుటకు దోహదమయియే పరిస్థితులు 

For Detailed information Click Here


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

C- Section

 C- Section  Cesarian Section Indication - సిజేరియన్ ఆపరేషన్  తీసుకోవలసిన జాగర్తలు   ఆపరేషన్ చేయుటకు దోహదమయియే పరిస్థితులు  For Detailed inf...