28, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

Normal Delivery precations

 Normal  Delivery Precaution 

సాధారణ ప్రసవము నిర్వచనం :

సాధారణ ప్రసవము అనగా గర్భావధి  కాలము (గెస్టేషనల్ ఏజ్ ) నిండిన తర్వాత  ఒక  క్రమ పద్దతిలో జరుగు సంఘటనలు  

అవి  మావి పొరలు పగలడం, ఉమ్మ నీరు  బయటకు రావడం , గర్భస్థ శిశువు బయటకు రావడం మరియి మాయ (ప్లసెంట) బయటకు రావడాన్ని సాధారణ  ప్రసవం అంటారు 

- Surendra

 


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Hyper Emesis Gravidaram Vomiting in Pregnancy

Hyper Emesis Gravdaram Vomiting in Pregnancy గర్భిణిలో  వాంతులు   గర్భిణీ లో వాంతులు  మరియు వికారం  16 వారముల వరకు  సహజం  ఇలా అవడానికి కారణం...