28, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

Normal Delivery precations

 Normal  Delivery Precaution 

సాధారణ ప్రసవము నిర్వచనం :

సాధారణ ప్రసవము అనగా గర్భావధి  కాలము (గెస్టేషనల్ ఏజ్ ) నిండిన తర్వాత  ఒక  క్రమ పద్దతిలో జరుగు సంఘటనలు  

అవి  మావి పొరలు పగలడం, ఉమ్మ నీరు  బయటకు రావడం , గర్భస్థ శిశువు బయటకు రావడం మరియి మాయ (ప్లసెంట) బయటకు రావడాన్ని సాధారణ  ప్రసవం అంటారు 

- Surendra

 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

C- Section

 C- Section  Cesarian Section Indication - సిజేరియన్ ఆపరేషన్  తీసుకోవలసిన జాగర్తలు   ఆపరేషన్ చేయుటకు దోహదమయియే పరిస్థితులు  For Detailed inf...